پایگاه خبری تحلیلی 18 دی
امروز: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 21 October , 2018
آخرین خبرها :
 • کد خبر : 9047
 • تعداد نظرات : 0 نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۱۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 •   

  نگرش راهبردي قرآن به امنيت مناسک حج

  اين همايش بي نظير به همان اندازه که روح اميد و بالندگي را براي مسلمانان به ارمغان مي آورد براي جبهه کفرواستکبارنماد قدرت روبه گسترش اسلام و اراده  رهبري آينده جهان ومنشاء دغدغه ونگراني است ولذا همواره در انديشه مقابله با آن است البته به گونه اي که موجب هوشياري واعتراض مسلمانان نگردد. خشم آمريکا […]

  اين همايش بي نظير به همان اندازه که روح اميد و بالندگي را براي مسلمانان به ارمغان مي آورد براي جبهه کفرواستکبارنماد قدرت روبه گسترش اسلام و اراده  رهبري آينده جهان ومنشاء دغدغه ونگراني است ولذا همواره در انديشه مقابله با آن است البته به گونه اي که موجب هوشياري واعتراض مسلمانان نگردد.
  خشم آمريکا ازاين اجتماع بزرگ يک بار دراظهارات گاسپار واينبرگر وزير دفاع اسبق آمريکا که خواهان انهدام کعبه و توقف اجتماع سالانه مسلمانان درمناسک حج شده بود را همچنان ازخاطر نبرده ايم.اگرچه درهمان زمان به خاطر اظهار علني اين موضع و آشکار کردن مکنونات قلبي شان از سوي کاخ سفيد مورد سرزنش واقع شد. اما همچنان سازو کارهايي براي از بين بردن تأثيرسياسي واجتماعي مناسک حج وبسنده کردن به اجراي شکلي آن وايجادترديد درمسلمانان جهان وکاهش انگيزه براي سفر حج ازطريق مانع تراشي وحاشيه پردازيهاي ايذايي، به آل سعود ديکته شده است که بعضي از نشانه هاوآثار آن قابل ذکر است مثل:
  - کاهش هرچندگاه سهميه کشورهاي مختلف دراعزام حجاج، به بهانه عمليات توسعه حرم يا سرانه جمعيت .
  -  مخالفت باعزيمت حجاج بعضي ازکشورهامثل عراق درسالهاي گذشته يا يمن در سال جاري.
  - مخالفت با اجراي مناسک قرآني برائت ازمشرکان درمکه.
  -  افزايش غير متعارف هزينه اقامت درهتلهاوسرويسهاي حمل ونقل (منسوب به برخي از شاهزادگان آل سعود) ونرخ صدور رواديدو…واقدام معکوس رفاهي و کاهش کيفيت خدمات .
  - رفتار بسيار خشن وتوهين آميز پليس ومأموران لباس شخصي
  آل سعود با زائران خانه خدا ازکشورهاي مختلف وضرب وشتم همراه بادشنام وتحقير آنان درمسجد الحرام ومسجد النبي ودرانظار عموم به بهانه هاي واهي وبه خاطر مسائلي جزئي.
  - تعرض ومزاحمت براي زائران خانه خدا ونواميس آنان توسط عواملي که از جانب پليس ودستگاه قضائي محلي حاشيه امن براي  آنان تعريف شده (ولذا به کارخود ادامه داده اند!) ومواردي هم از طرف پليس عربستان، مثل حادثه اي که در فرودگاه جده اتفاق افتاد.
  - بسط يد سارقان (وجيب برها) درمسجد الحرام و مناسک رمي جمرات وعدم اقدام پيشگيرانه جدي از سوي پليس آل سعود وتداوم اين مسئله درسالهاي متمادي.
  - تکفير حجاج به خاطر ابراز مودت به اولياء الهي واهل بيت پيامبراکرم سلام الله عليهم اجمعين .
  - صحنه پردازي براي مسلمانان مخالف وهابيت دراطراف حجر الاسود ودستگيري به اتهام تعرض به حريم ديگران وشاهد تراشي ازبين عوامل وهابي براي تکميل مقدمات صدور رأي قاضي ومحکوميت آنان به حبس وتعزير.
  - دستگيري وحبس هرساله تعداد قابل توجهي ازحجاج به دلايل پاسخگويي به شبهه افکني اعتقادي وتحريف حقايق عوامل وهابي دربقيع.
  - بسط يدعوامل وهابي در تعرض گروهي وتوهين به روحانيون بعضي از کشورها درمسجد النبي(ص) و برداشتن عمامه آنها وتصوير برداري از اين اقدام وقرار دادن آن دراينترنت.
  - رفتار توهين آميز درفرودگاه جده نسبت به زائران خانه خدا ازقبيل تشکيل صفوف طولاني وتأخيرعمدي در گردش کار وتشريفات ورود وخروج حجاج وپرواز هواپيماها ومعطل سازي درساعات متمادي و کوتاهي درخدمات فرودگاهي ازجمله تعيين محلهاي استقرار غير ايمن که نمونه اي از آن ورود يک کاميون به محل استقرار زائران درسال هاي گذشته ومجروح شدن تعداد زيادي ازآنان است.
  - توهين آشکار به معتقدات مذاهب اسلامي وتکفير آنان در متن هاي رسمي حکومتي که براي خطبه هاي نماز جمعه درمسجدالحرام ومسجدالنبي تهيه وتوسط خطيب قرائت مي گردد.
  بديهي است چنين اجتماع بزرگ وبي نظيري براي دستيابي به اهداف خود نيازمند امنيت و انضباطي فراگير وهمه جانبه است تا اين مراسم سياسي و معنوي در عالي ترين شکل خود برگزار وبه انجام برسد.احکام فقهي مناسک حج به همين دليل ازگستردگي،تنوع،پيچيدگي وصلابت برخورداراست ودربرابر افراد سهل انگار وبي توجه نسبت به حدود الهي انعطاف ندارد والبته نسبت به کساني که بخواهند ازروي عمد حريم آن را بشکنند، واکنش جدي نشان
  مي دهد. کسي که حرمت حرم راناديده مي گيرد وسلب امنيت مي کنددرمرحله اول به جريمه اي سنگين محکوم مي شود واگر ازسر بي اعتنايي به حدود الهي وتعمد، مجددا به ايجاد نا امني (حتي)براي حيوانات مبادرت کند هدف تهديدي سخت وشکننده قرار مي گيرد که قرآن کريم از آن به عنوان ” انتقام الهي” ياد مي کند(۴). چون همه براي تسبيح ونيايش به حرمي پناه آورده اندکه
  دعوت کننده آن را برخوردار از امنيت لازم (۵)معرفي کرده است.
  هيچ حاجي درحال احرام نمي تواندعرصه رابرديگر جانداران وروزي خوران خوان رحمت الهي تنگ کندواگر دخالتي درنحوه استقرار ياحرکت او کند درجهت هموارسازي مسير وتسهيل عمل آن است.نه تنها تعرض فيزيکي عليه هيچ جاندار وگياهي در محدوده حرم جايز نيست که هرگونه تعرض به آرامش ديگران نيز حتي درحد دشنام (۶)محکوم به جريمه است. چراکه درشرايط احساس ناامني، آشفتگي وپريشاني تعادل فکري،روحي ورفتاري انسان ازدست مي رود و رويش نهال ايمان ومعنويت نيز بااختلال مواجه  مي شود.
   قرآن کريم به برخي ازعناصر ايجاد آرامش واحساس امنيت که ظرفيت هاي باطني انسان را براي رويش استعدادهاي خدادادي ازجمله ايمان وبالندگي مستعد وآماده مي سازد(۷) اشاره کرده است.عناصر فکري،مثل ياد خدا(۸) گفتاري وشنيداري مثل تلاوت قرآن(۹)ونيايش ودعا(۱۰)رفتاري مثل استراحت وخواب(۱۱) اجتماعي مثل ازدواج(۱۲) زماني، مثل آرامش بخشي شب، مثل سحر(۱۳) مکاني ، مثل منزل،محل “سکونت”(۱۴)مثل حرم خدا وحريم مشعرومنا(۱۵)و….همه اينها برراهبردي بودن يک مقدمه وپيش نياز مهم براي تامين تعادل انسان وتوقع رفتار عقلائي ومنطقي درانتخاب صحيح سبک زندگي و رفتار فطري دارد.
  ولذا تدابير شيطاني براي انحراف درمسير حرکت وتغيير سرنوشت انسان مؤمن از ايجاد اختلال در آرامش، وناکارآمد سازي عناصر تامين کننده آن آغاز مي‌شود.به عنوان مثال غافل سازي نسبت به يادخدا(۱۶)،مشغوليت هاي
  فکري(۱۷) ،ايجاد وحشت ونا امني(۱۸) و…
  ازميزبان مناسک حج که خودرا خادم حرمين توصيف مي‌کند انتظارمي‌رفت که نه تنها هيچ گونه رفتار سلب کننده آرامش وآسايش مهمانانش (که البته همه هزينه هاي مهماني را از آنان مطالبه ودريافت کرده است!)نداشته باشدکه ظرفيتهاي سياسي ومعنوي و حتي اقتصادي حج را احياء نموده وبه فعليت برساندومسلمانان بعد از فراغت از مناسک بتوانند به معرفي ظرفيتهاي اقتصادي يکديگر ومذاکره براي داد وستد(۱۹) درقالب بازار مشترک اسلامي وکوتاه سازي دست بيگانگان ودشمنان از اقتصاد وذخائر خود بپردازند.
  اما شخصيت ورفتار آل سعود ازجهت مخفي شدن درپس  نمادهاي اسلامي و ادعاي توليت اماکن مقدس و بکارگيري ادبيات فريب براي تحريف حقايق و ارتباط وهمکاري تنگاتنگ با دشمنان کينه توز وقسم خورده جهان اسلام (۲۰) شباهت بسيار زيادي به رفتار منافقين درصدر اسلام دارد وازاين جهت برخوردهاي ايذائي وتوهين آميز وگسترش روزافزون محدوديتها وناامني ها درطول سالهاي گذشته وسال جاري عليه حجاج بيت الله الحرام که منافع آن يکجابه حساب ويزه صهيونيستها منظور مي‌شود به راحتي قابل تحليل وتفسير وعلت يابي مي شود.
  همچون رژيم صهيونيستي که ورشکستگي ناشي ازبي کفايتي سربازان خود بارزمندگان حزب الله لبنان را  ازطريق محاصره همه جانبه وطولاني مدت شهرغزه وبمباران مدارس ومساجد وکودکان وسالمندان وزنان بي پناه آن مي خواست جبران کند تا آبروي رفته را بازآرد رژيم بدنام آل سعود نيز براي جبران آبروي ازدست رفته ناشي از ناکامي در هجوم وحشيانه به يمن و بمباران زيرساختها ومردم غير نظامي  درصدد انتقام گيري از کشورهايي برآمد که آنها را مسبب حيثيت ازدست رفته خود تصور مي کند.
  سرزمين منا بار ديگر قربانگاه زائران حرم امن الهي شده است. ميزبان ومامورانش با خاطري آسوده تماشاگر صحنه هاي غم انگيز وتأسفبار جان باختن آنان مي شوند و محاصره را کامل واز کمک امدادگران نيزجلوگيري مي شود تا مأموريت خود را درايجاد وحشت ونا امن سازي حرم امن خداونقض حدودالهي به انجام رسانده باشند.
  براساس پيام آيه شريف ۹۵ سوره مائده ناامن سازي عمدي حرم الهي انتقام حتمي الهي را درپي دارد.
  وبراساس آيه ۳۱ سوره رعد: ان الله لايخلف الميعاد  خداوند خلاف وعده عمل نمي کند.
  پي نوشت:
  ۱- جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام….(مائده۹۷)
  ۲- ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا…(آل عمران۹۷)
  ۳- واذن بالناس بالحج يأتوک رجالا وعلي کل ضامريأتين من کل فج عميق(حج۲۷)
  ۴- …ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذوانتقام(مائده۹۵)
  ۵- واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا…(بقره۱۲۵)
  ۶- ….فلارفث ولا فسوق ولاجدال في الحج…(بقره۱۹۷)
  ۷- هو الذي انزل السکينة في قلوب المؤمنين ليزدادو ايمانا مع ايمانهم…(فتح۴)
  ۸- الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الابذکرالله تطمئن القلوب(رعد۲۸)
  ۹- انما المومنون الذين اذا ذکرالله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا…(انفال۲)
  ۱۰- وصل عليهم ان صلاتک سکن لهم(توبه۱۰۳)
  ۱۱- وجعلنا نومکم سباتا(نباء۹)
  ۱۲- ومن آياته ان جعل من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها…(روم۲۱)
  ۱۳- وجعل اليل سکنا…(انعام۹۶)
  ۱۴- والله جعل من بيوتکم سکنا…(نحل۸۰)
  ۱۵- اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا(عنکبوت۶۷)
  ۱۶- ويصدکم عن ذکرالله وعن الصلاة….(مائده۹۱)
  ۱۷- فوسوس اليه الشيطان…(طه۱۲۰)
  ۱۸- انما الشيطان يخوف اولياؤه فلا تخافوهم(آل عمران۱۷۵)
  ۱۹- ليشهدوا منافع لهم….(حج۲۸)
  ۲۰- واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الي شياطينهم قالوا انامعکم…(بقره۱۴)

   

  Print Friendly


  نظرات