پایگاه خبری تحلیلی 18 دی
امروز: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ برابر با Sunday, 21 October , 2018
آخرین خبرها :
 • کد خبر : 15295
 • تعداد نظرات : 0 نظر
 • تاریخ انتشار خبر : ۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۳ بهمن ۱۳۹۴
 •   

  چرایی “رد صلاحیت”ها

    شبهه ای دربین  بخشی از جریان های سیاسی و اشخاص سیاسی اعم از رئیس جمهور جناب روحانی و برخی دیگر مطرح شده است که چرا  جریانی(فتنه) درکشور،اینگونه "ردصلاحیت "شد. پیامبر (ص)در سال های ابتدایی شالوده ریزی حکومت اسلامی در مدینه با دشمنان متعدد پنهان وآشکار،دور و نزدیک،کم خطر و پرخطر،قدرتمند و بی قدرت مواجه […]

   

  شبهه ای دربین  بخشی از جریان های سیاسی و اشخاص سیاسی اعم از رئیس جمهور جناب روحانی و برخی دیگر مطرح شده است که چرا  جریانی(فتنه) درکشور،اینگونه "ردصلاحیت "شد.
  پیامبر (ص)در سال های ابتدایی شالوده ریزی حکومت اسلامی در مدینه با دشمنان متعدد پنهان وآشکار،دور و نزدیک،کم خطر و پرخطر،قدرتمند و بی قدرت مواجه بود که یکی از خطرناکترین دشمن نزدیک و پنهان که دارای "سازمان"برای ایجاد فتنه های فرهنگی وسیاسی بود،یهودیان بنی قینقاع،بنی نضیر و بنی قریضه بود.
  پیامبر(ص)با عوامل فاقد "سازماندهی"مثل عبدالله ابی که دشمن متعصبی هم بود مماشات میکرد اما با جریان های دارای "سازمان فتنه ودشمنی"درنگ نمی کرد.
  بطورمثال با سه قبیله یهودی مذکور ۳نوع برخورد کرد که به لحاظ راهبردی میتواند پاسخ به شبهات این روزهای ما باشد.
  -بنی قینقاع بعد از خیانت "امنیتی"توسط پیامبر(ص)کوچ داده شده واز منطقه اخراج گردیده و تمام امکاناتشان هم به نفع مسلمانان مصادره شده است .
  –برخورد دوم پیامبر(ص)با بنی نضیر بود که داستان خیانت امنیتی آنان هم مهم بود ،لذاپیامبر(ص)فرمودند مقداری از وسایلتان را بردارید و بروید.
  -واما دسته سوم بنی قریضه بودند که پیامبر (ص)به آنها اجازه دادندتا بمانند و با اینها پیمان "امنیتی"بسته شد تا درجنگ خندق نگذارند دشمن  از طرف محلاتشان به مدینه حمله کنند،اما اینها ناجوانمردی کردند و به صورت پنهانی با طراحی یک "فتنه امنیتی"توطئه همکاری با اشراف قریش را طراحی کردند و عهدشان را با پیامبر (ص)شکستند،بلکه در آن حالی که پیغمبر یک قسمت مدینه را که قابل نفوذ بود خندق حفرکرده بود ومحلات اینها درطرف دیگری بود که باید مانع ازاین می شدند که دشمن از آنجا بیاید ،اینها رفتند وبادشمن مذاکره وگفتگوی پنهانی کردند تا دشمن وآنها-مشترکا –از آنجا وارد مدینه شوند و از پشت به پیامبر وحکومت اسلامی خنجربزند.
  -پیامبر در اثنای توطئه اینها ماجرا را کشف کرد .محاصره مدینه حدود یک ماه به طول انجامید و در اواسط این یک ماه بود که بنی قریضه این خیانت امنیتی را انجام داده بود،پیامبر مطلع شد که اینها چنین تصمیمی گرفتند .بایک تدبیرهوشمندانه کاری کرد که بین اینهاوقریش بهم بخورد –که ماجرایش درتاریخ نوشته شد-کاری کرد که اطمینان آنها و قریش از همدیگر سلب شد یعنی علی العجاله اینها را متوقف نمود تا نتوانند لطمه بزنند.بعد که قریش وهم پیمانانشان شکست خوردند واز خندق جداشدند وبه طرف مکه رفتند ،پیامبر به مدینه برگشت ،نمازظهررا خواند وفرمود نماز عصر راجلوی قلعه های بنی قریضه میخوانیم ،یعنی حتی یک شب هم معطل نکرد وحتی بین الصلاتین ،آهنگ دفع فتنه نواخته شد ،آنها را۲۵روز محاصره نمود وبعد همه مردان مبارزشان را به قتل رساند  واینگونه "سازمان فتنه"داخلی را نابود نمود.
  -این روایت تاریخی را روایت کردم تا پاسخی باشد به این پرسش که چرا شورای نگهبان عوامل "سازمان فتنه۷۸-۸۸" و بنی قریضه های ایرانی را رد صلاحیت نمود،چرا که براساس سنت نبوی ،برای دفع "سازمان فتنه"حتی به اندازه بین الصلاتین هم نباید درنگ کرد
  -سازمان فتنه ای که در سال ۸۸از "محلاتشان"دشمن وارد شد و زخم زدوامروز هم،آمریکا باحمایت از جریان فتنه ،آرزو میکند که به ارکان تصمیم سازی وتصمیم گیری کشورنفوذکند که البته ناکام ماند ومی ماند.

   

   

   

  Print Friendly


  نظرات